Landelijk Kwaliteitsstatuut

Sinds 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz verplicht om een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. De medewerkers van Reitsma en Van Wieren Psychologen beschikken hierover. Als u inzage wilt in het kwaliteitsstatuut van uw psycholoog, kunt u dit aanvragen bij de praktijk.