Mariëlle van Wieren-Kampen

Humor

Wat helpt om persoonlijke dingen te bespreken zijn een huiselijke sfeer en een persoonlijke benadering. En niet te vergeten een dosis humor.

Over mij:

Mijn vak uitoefenen op een professionele en persoonlijke manier, die vrijheid heb ik in onze vrijgevestigde praktijk. De korte lijn met cliënten en verwijzers en de goede band met mijn collega’s vergroten mijn werkplezier. Ik ben inmiddels een ervaren psycholoog maar blijf me ontwikkelen èn ik zet nieuwe stappen, onder andere door wandeltherapie aan te bieden. 

Naast GGZ Zorg bieden wij ook ...

U kunt van mij een psychologische behandeling ‘op maat’ verwachten, waarbij uw doelen en persoonlijke verhaal het uitgangspunt zijn. Tijdens mijn opleiding tot psycholoog is een stevige basis gelegd voor het werken vanuit de cognitieve gedragstherapie, een aanpak die goed resultaat biedt bij diverse psychische problemen.  Ik werk vaak met EMDR en ook met interventies uit de inzichtgevende therapie, de oplossingsgerichte therapie, MBCT en ACT.

Ik ben Gezondheidszorgpsycholoog, Gekwalificeerd Eerstelijnspsycholoog en EMDR therapeut (basis- en vervolgopleiding). Ik versta Frysk en hoewel het niet mijn ‘memmetaal’ is, kan ik ook een woordje spreken. Als u een psycholoog met een christelijke levensovertuiging zoekt, dan kunt u bij mij terecht.

U bent ook welkom in mijn ‘buitenpraktijk’. Ik ben opgeleid tot Buitenpsycholoog en bied wandeltherapie. Psychologische behandeling in combinatie met wandelen in de natuur bevordert de mentale veerkracht en het herstellend vermogen. Wat was vastgelopen, komt (letterlijk) weer in beweging! De natuur biedt een prachtige setting en soms verrassende  inzichten.

Voor de beste zorg voor cliënten is goede samenwerking tussen zorgverleners is van groot belang. Daarom zet ik mij in als bestuurslid van Stichting Eerstelijns Zorgverleners Kollum (ELZ Kollum).

Het bieden van consultatie aan praktijkondersteuners van de huisarts (POH GGZ) is voor mij een manier om korte lijnen te hebben met verwijzers en de zorg in de eerste lijn te verbeteren.