Over trauma

Een trauma is: het meemaken van één of meer schokkende gebeurtenissen, die gaan over een feitelijke of dreigende dood, ernstige verwonding of seksueel geweld. Iemand kan er ook Of er getuige van zijn geweest dat deze gebeurtenissen een naaste zijn overkomen.

Er kan ook een opeenstapeling zijn van nare ervaringen, waardoor psychische klachten ontstaan. Hoewel ingrijpende gebeurtenissen als het overlijden van een naaste, echtscheiding of pestervaringen niet direct onder de definitie van trauma vallen, kunnen deze wel leiden tot vergelijkbare problemen.

Belangrijke kenmerken van een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS):

  • De gebeurtenis wordt voortdurend herbeleefd, bijvoorbeeld in de vorm van zich steeds opdringende onaangename herinneringen, akelige dromen of flashbacks
  • Aanhoudend vermijden van prikkels, zoals gedachten, gevoelens, activiteiten en plaatsen, die doen denken aan het trauma
  • Aanhoudende symptomen van verhoogde prikkelbaarheid, zoals slaap- en concentratieproblemen, overmatige waakzaamheid en schrikreacties
  • De klachten duren langer dan een maand en veroorzaken lijden en problemen in het functioneren

 

Het meemaken van een schokkende gebeurtenis komt vaak voor. Meestal gaan de klachten die het gevolg zijn vanzelf weer over. Veel klachten verdwijnen binnen 3 maanden na de gebeurtenis. Maar als de klachten aanhouden of verergeren en uw dagelijks leven steeds meer beïnvloeden, is het verstandig om hulp te zoeken.

Wat kan ik verwachten in de behandeling

Naast GGZ Zorg bieden wij ook ...

De psycholoog doet samen met u onderzoek naar de aard, de ernst en de oorzaken van uw klachten. Hierbij staat uw persoonlijke verhaal en geschiedenis centraal, evenals uw vraag en doelen voor de behandeling.

Behandeling kan bestaan uit:

  • EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing houdt in dat de herinneringen aan de nare gebeurtenissen minder gevoelig worden gemaakt. Dit doen wij met de behulp van de “EMDR kit”: een lamp, koptelefoon of trillers. Posttraumatische stress klachten nemen af wanneer een herinnering ‘neutraler’ wordt en er ruimte komt om er een andere betekenis aan te geven
  • Cognitieve Gedragstherapie: in stappen doorbreken van de vermijding en meer realistische en helpende gedachten ontwikkelen

Kom in persoonlijk contact tijdens onze spreekuren

We staan u persoonlijk te woord op dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 tot 9.30 uur

Telefoonnummer: 

Voor spoedeisende klachten of vragen dient u contact te leggen met uw huisarts of (buiten kantoortijden) met Dokterswacht Friesland