Verwijzen en samenwerken

De Generalistische Basis-GGZ (GBGGZ) is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige psychische stoornissen. Deze zorg is vaak kortdurend (gemiddeld 10 sessies) en klachtgericht. Ingewikkelde of ernstige problemen kunnen beter behandeld worden in de Specialistische GGZ (SGGZ).

Mocht u als verwijzer twijfelen over de aard en de ernst van de klachten van uw patiënt of over het juiste echelon (GBGGZ of SGGZ) waarnaar verwezen moet worden, dan is het altijd mogelijk om ons hierover te consulteren. U kunt ons telefonisch bereiken, en ook vinden op Zorgdomein, Siilo en op Zivver.

Voor de actuele wachttijd, zie: deze pagina.

Wij willen hier benadrukken dat we niet met iedere zorgverzekeraar een contract hebben. We hebben WEL een contract met: Zilveren Kruis (Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, De Friesland) DSW (DSW, inTwente, Stad Holland).

Kom in persoonlijk contact tijdens onze spreekuren

We staan je persoonlijk te woord op dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 tot 9.30 uur

Telefoonnummer: 

Voor spoedeisende klachten of vragen dient u contact te leggen met uw huisarts of (buiten kantoortijden) met Dokterswacht Friesland