Verwijzen en samenwerken

De Generalistische Basis-GGZ (GBGGZ) is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige psychische stoornissen. Deze zorg is vaak kortdurend (gemiddeld 10 sessies) en klachtgericht. Ingewikkelde of ernstige problemen kunnen beter behandeld worden in de Specialistische GGZ (SGGZ).

Mocht u als verwijzer twijfelen over de aard en de ernst van de klachten van uw patiënt of over het juiste echelon (GBGGZ of SGGZ) waarnaar verwezen moet worden, dan is het altijd mogelijk om ons hierover te consulteren. U kunt ons telefonisch bereiken, en ook vinden op Zorgdomein, Siilo en op Zivver.

Voor de actuele wachttijd, zie: deze pagina.

Wij willen hier benadrukken dat we niet met iedere zorgverzekeraar een contract hebben. We hebben WEL een contract met: Zilveren Kruis (Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, De Friesland) DSW (DSW, inTwente, Stad Holland).

Om in aanmerking te komen voor een behandeling in de GBGGZ is een verwijsbrief van een huisarts, specialist of bedrijfsarts noodzakelijk. Deze kan via Zorgdomein of per post naar ons verzonden worden. Wat moet er in de verwijsbrief staan:

  • Naam en BSN patiënt
  • Type behandelaar waarnaar verwezen wordt: GBGGZ
  • DSM 5 classificatie of een vermoeden daarvan
  • Naam en persoonlijke AGB code van de verwijzer
  • Datum afgifte verwijsbrief

De patiënt maakt de aanmelding compleet door zich telefonisch bij ons aan te melden.

Hoewel de behandeling van psychische stoornissen door een GZ-psycholoog valt onder de basisverzekering worden helaas niet alle psychische stoornissen en -problemen vergoed. Denk hierbij aan: aanpassingsstoornis, slaapstoornis, eetstoornis, specifieke fobie, werkproblemen, burnout en relatieproblemen.

Reitsma & Van Wieren Psychologen werkt samen met een netwerk van huisartsen, POH-GGZ, fysiotherapeuten, specialisten en collega-psychologen.

Het op elkaar afstemmen van behandelingen, het vergroten van de toegankelijkheid van psychologische zorg en kennisoverdracht tussen zorgverleners zijn altijd onze peilers geweest. Zo kan het voorkomen dat één van onze psychologen contact met u opneemt voor informatie of om de behandeling op elkaar af te stemmen. Dit doen wij alleen als de patiënt daarvoor toestemming geeft.

Mocht u zelf met ons willen samenwerken op praktijkniveau, of vanwege een gezamenlijke patiënt, neem dan gerust contact met ons op.

Kom in persoonlijk contact tijdens onze spreekuren

We staan je persoonlijk te woord op dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 tot 9.30 uur

Algemeen nummer: 

Voor spoedeisende klachten of vragen dient u contact te leggen met uw huisarts of (buiten kantoortijden) met Dokterswacht Friesland