Aanhoudende lichamelijke klachten

Iedereen heeft wel eens lichamelijke klachten die niet goed te verklaren zijn. Deze lichamelijke klachten worden in de medische wereld ALK (aanhoudende lichamelijke klacht) of SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klacht) genoemd. Vaak gaan ze vanzelf over en maken we ons er geen zorgen over.

Maar als de klachten aanhouden, erger worden en het dagelijkse leven verstoren dan is het tijd om aan de bel te trekken. Denk aan aanhoudende misselijkheid, vermoeidheid, pijn, darmklachten of jeuk. Als je psychisch en emotioneel erg lijdt onder de klachten dan noemt de psycholoog dat een somatisch symptoomstoornis.

Wij zijn in onze praktijk gespecialiseerd in behandelingen voor mensen met somatisch symptoomstoornis.

 • De klacht duurt al langer dan 3 maanden
 • Eventuele medische behandelingen hebben tot nu toe weinig effect.
 • De klacht heeft grote invloed op uw dagelijkse leven, u voelt zich beperkt in uw bezigheden.
 • De klacht is centraal komen te staan in uw leven.
 • Het neemt uw denken in beslag, u maakt zich voortdurend zorgen over uw gezondheid.

Uw herinneringen, gedachten, gevoelens, gedrag en reacties van anderen hebben invloed op uw lichaam. Lichamelijke klachten kunnen versterkt of verminderd worden door heftige emoties, stress in uw dagelijkse leven, beangstigende gedachten over wat er aan de hand zou kunnen zijn. Dit is waar de psycholoog u bij kan helpen. De psycholoog kan niet onderzoeken waar uw klachten precies vandaan komen, wat dè oorzaak is van uw klachten. Dit betekent niet dat we niets kunnen dóen. De psycholoog kan u helpen meer grip te krijgen op uw klacht. Dit kan zowel voor uw dagelijkse leven als voor uw klacht een groot verschil maken. Behandeldoelen zijn bijvoorbeeld: minder medicatie gebruiken, minder klachten, minder beperkingen, uitbreiden van uw activiteiten, terug naar het werk, weer plezierige dingen doen en je richten op de dingen die voor u belangrijk zijn in uw leven.

De behandeling sluit altijd aan bij uw behoefte en hulpvraag.

Werkwijze

In de behandeling maken we gebruik van technieken uit de volgende methoden:

 • Psycho-educatie: uitleg over de stoornis en factoren die er op van invloed zijn. Bespreken van vicieuze cirkels die zijn ontstaan en invloed hebben op de ernst van de klacht. Adviezen om hiermee om te gaan
 • Cognitieve gedragstherapie: CGT gaat ervanuit dat gedachten invloed hebben op hoe iemand zich voelt en de manier waarop iemand reageert op situaties. Door die gedachten te veranderen zullen ook gevoelens en gedrag veranderen. Het doel is om realistischer of evenwichtiger te leren denken. Om de dingen bijvoorbeeld niet meer te zien als ‘rampzalig’.
 • EMDR:  soms houdt de lichamelijke klacht verband met nare herinneringen. Zo kan misselijkheid en de angst voor braken verband houden met herinneringen aan een ernstig zieke vader of moeder die moest braken vanwege zijn of haar ziekte. Maar ook kan de lichamelijke klacht zelf gezien worden als een nare ervaring die gepaard gaat met negatieve gevoelens. EMDR kan hierbij kan helpen.
 • Acceptance and commitment therapy: ACT helpt u om ruimte te maken voor vervelende ervaringen, afstand te nemen van uw gedachten, flexibeler om te gaan met ideeën die u heeft over uzelf, meer de aandacht te houden bij het hier en nu en stil te staan bij wat u echt belangrijk en waardevol vindt.
 • Ontspanningsoefeningen: een gestressed lichaam kan oorzaak of gevolg zijn van het aanhouden van een lichamelijke klacht. Het lichaam ontspannen kan een positief effect hebben.
 • E-health: een online behandeling als aanvulling op de gesprekken, waarmee u thuis aan de slag gaat

Kom in persoonlijk contact tijdens onze spreekuren

We staan u persoonlijk te woord op dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 tot 9.30 uur

Algemeen nummer: 

Voor spoedeisende klachten of vragen dient u contact te leggen met uw huisarts of (buiten kantoortijden) met Dokterswacht Friesland

We concentreren ons op vicieuze cirkels die zijn ontstaan toen de pijn aan bleef houden ondanks (medische) behandeling(en). De vicieuze cirkels willen we doorbreken om de kwaliteit van uw leven te verbeteren. Behandeldoelen zijn bijvoorbeeld: minder medicatie, minder pijn, minder beperkingen, uitbreiden van uw activiteiten, terug naar het werk, weer plezierige dingen doen.

 1. In kaart brengen wat er tot nu toe is gedaan op diagnostiek- en behandelgebied, welke gevolgen pijn voor uw leven heeft, op uw emoties, uw functioneren in het dagelijks leven, op uw relaties en uw slaap.
 2. Meer weten over uw eigen ideeën (of die van uw dierbaren) over de oorzaak van uw pijn en uw ideeën over uw toekomst.
 3. Hoe was het leven vóór de pijn? We gaan niet diep in op uw persoonlijke geschiedenis, maar het is wel belangrijk dat de psycholoog een beeld krijgt van uw voorgeschiedenis en van de omstandigheden waaronder uw pijn is begonnen en of er voor de pijn al sprake was van een sombere stemming of angst. 
 4. Zijn er nog meer zorgen of problemen los van de pijn?

Zo proberen we samen puzzelstukjes te vinden en op hun plek te leggen.

Als u nog in behandeling bent bij een fysiotherapeut dan leg ik daar graag contact mee. Soms is starten bij een fysiotherapeut die net als ik gespecialiseerd is in chronische pijn, raadzaam.

Deze zin is een herhaling van wat hierboven al is gezegd: We maken uw vicieuze cirkels zichtbaar zodat helder wordt wat u kunt veranderen. Samen bepalen we haalbare doelen   die de kwaliteit van uw leven verbeteren.

De start van iedere pijnbehandeling is pijneducatie. Dat is een uitgebreide uitleg over de werking van het pijnsysteem en zenuwstelsel, en welke rol uw brein daarbij speelt. Bij deze sessie wordt bij voorkeur uw dierbare(n) uitgenodigd. De pijneducatie brengt pijn, emoties, ideeën over pijn, wat u doet als u pijn heeft en de gevolgen ervan samen, zodat u beter begrijpt waardoor u er zo in vastloopt.

 • Cognitieve gedragstherapie: in stappen uw activiteiten uitbreiden met meer helpende gedachten
 • Acceptatietherapie: het accepteren dat pijn nu bij uw leven hoort is een hele klus
 • EMDR: verwerken van problemen die voortkomen uit trauma’s die verband houden met pijn.
 • E-health: online behandeling als aanvulling op de gesprekken, waarmee u thuis aan de slag gaat
 • Medicatie: sommige medicijnen die voor psychische klachten worden gebruikt zijn ook werkzaam bij pijn. We bespreken dit met uw huisarts of uw specialist.
 • (Medische) hypnose: vanuit een totaal andere perspectief naar uw pijn kijken en er mee aan de slag gaan

Wilt u zich eerst meer verdiepen en misschien zelf thuis aan de slag gaan dan vindt u hieronder lees- en kijktips:

Uitleg pijn op Youtube:

Uitleg en werkboeken (ook te leen in bibliotheek):

Bevrijd van pijn

Begrijp de pijn

Voor kinderen:

Nog verder invullen

Methoden om pijn te behandelen ontwikkelen zich voortdurend. Er wordt onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van Virtual Reality (VR) bij pijn (ook bij pijn als gevolg van operatieve ingrepen). De resultaten zijn tot nu toe positief. Wilt u met VR aan de slag? Dat kan bij Reducept [linkje]. Wij namen als early adaptors deel aan de ontwikkeling en implementatie van dit mooie VR programma in de praktijk. Dit programma combineert psychologische technieken met kennis van de neurofysiologische mechanismen die een rol spelen bij pijn.

Fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in aanhoudende pijn kunt u vinden op pijninbeweging.nl. Sommigen gebruiken VR.

Waarom een psycholoog als pijnbehandelaar?

De laatste decennia wordt pijn benaderd vanuit een biopsychosociaal perspectief. Dit houdt in dat…hier ontbreekt nog iets? de invloed van lichamelijke, psychologische en sociale factoren op pijn en de integrale aanpak daarvan. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de biopsychosociale aanpak de meeste effectieve manier is om klachten te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Deze aanpak doet de pijnpatiënt het meeste recht omdat pijn niet alleen een zaak van het lichaam is.

Emoties, gedachten, en sociale relaties spelen een belangrijke rol. Veel mensen zijn in vicieuze cirkels terecht gekomen waarin pijn, emoties, gedachten en gedrag elkaar versterken.

De pijnpsycholoog concentreert zich op de ontstane vicieuze cirkels. En helpt die te doorbreken om de kwaliteit van het leven te verbeteren: minder medicatie, minder pijn, minder beperkingen, terugkeer naar werk. Behandelaanpak is gericht op de persoon van de patiënt en daarom maatwerk.