Angststoornis

Wat is een angststoornis?

Angst is een normale en gezonde reactie op een reële dreiging of gevaar. Het zorgt ervoor dat u tijdelijk waakzamer bent. Bijvoorbeeld: u loopt op straat en ziet verderop een grote loslopende hond. In deze situatie helpt angst u om een inschatting te maken van de (on)veiligheid van de situatie.

Maar deze gezonde angst kan ‘ongezond’ worden als iemand ook bang is in situaties die niet gevaarlijk of bedreigend zijn; er kan zich dan een angststoornis ontwikkelen. U raakt bijvoorbeeld in paniek in de bus of trein, of als u naar een verjaardagsvisite moet waar mensen zijn die u minder goed kent. Bij angststoornissen gaat het altijd om klachten die de kwaliteit van leven ernstig aantasten en beperkingen geeft in het dagelijkse leven.

De klachten die horen bij een angststoornis:

  • zijn buiten verhouding en vrijwel altijd aanwezig
  • verschillen enorm van gewone emoties
  • hebben niets meer te maken met een reactie op de omgeving
  • belemmeren het dagelijks functioneren

Kom in persoonlijk contact tijdens onze spreekuren

We staan u persoonlijk te woord op dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 tot 9.30 uur

Telefoonnummer: 

Voor spoedeisende klachten of vragen dient u contact te leggen met uw huisarts of (buiten kantoortijden) met Dokterswacht Friesland

Emoties, gedachten, en sociale relaties spelen een belangrijke rol. Veel mensen zijn in vicieuze cirkels terecht gekomen waarin pijn, emoties, gedachten en gedrag elkaar versterken.

De pijnpsycholoog concentreert zich op de ontstane vicieuze cirkels. En helpt die te doorbreken om de kwaliteit van het leven te verbeteren: minder medicatie, minder pijn, minder beperkingen, terugkeer naar werk. Behandelaanpak is gericht op de persoon van de patiënt en daarom maatwerk.