Dwangstoornis

Bij een dwangstoornis heeft u last van dwanggedachten (obsessies) en dwanghandelingen (compulsies). Een dwangstoornis wordt ook wel een obsessief-compulsieve stoornis genoemd.

Dwanggedachten zijn steeds terugkomende, onweerstaanbare gedachten of beelden die voor angst of spanning zorgen. Bijvoorbeeld de angst voor besmetting door een ziekte of de angst om grote fouten te maken.

Dwanghandelingen zijn dingen die iemand wil doen om de dwanggedachte de baas te blijven of de onrust te verminderen. Bijvoorbeeld steeds controleren of de deur wel goed dicht zit (controledwang) of het wassen van de handen of schoonmaken van het huis (smetvrees). Deze dwanghandelingen kosten veel tijd en energie en hebben grote invloed op het dagelijks leven.

Een persoon met dwang weet meestal wel dat de dwanggedachten -en handelingen niet realistisch en onnodig zijn.

De psycholoog onderzoekt met u de aard, de ernst en de factoren die bijdragen aan uw dwangklachten. Hierbij komt uw persoonlijke leergeschiedenis aan de orde, uw huidige leefsituatie, evenals uw vraag en doelen voor de behandeling.

 • Psycho-educatie: uitleg over de stoornis en factoren die er op van invloed zijn. Adviezen om hiermee om te gaan
 • Cognitieve gedragstherapie: stapsgewijs angstwekkende situaties opzoeken (exposure) om de dwanghandeling “af te leren” (responspreventie) is de eerste keuze behandeling bij dwang. Cognitieve therapie helpt om gedachten op te sporen die angst en onrust geven, om vervolgens meer helpende en realistische gedachten aan te leren
 • Ontspanningsoefeningen: het leren reguleren van uw angst en de lichamelijke reacties hierbij
 • E-health: een online behandeling als aanvulling op de gesprekken, waarmee u thuis aan de slag gaat
 • Medicatie: als aanvulling op de psychologische behandeling stellen wij soms voor om medicatie te gaan gebruiken, die specifiek helpt bij dwangstoornis. Dit gaat altijd in overleg met uw huisarts of een psychiater

Kom in persoonlijk contact tijdens onze spreekuren

We staan u persoonlijk te woord op dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 tot 9.30 uur

Algemeen nummer: 

Voor spoedeisende klachten of vragen dient u contact te leggen met uw huisarts of (buiten kantoortijden) met Dokterswacht Friesland

We concentreren ons op vicieuze cirkels die zijn ontstaan toen de pijn aan bleef houden ondanks (medische) behandeling(en). De vicieuze cirkels willen we doorbreken om de kwaliteit van uw leven te verbeteren. Behandeldoelen zijn bijvoorbeeld: minder medicatie, minder pijn, minder beperkingen, uitbreiden van uw activiteiten, terug naar het werk, weer plezierige dingen doen.

 1. In kaart brengen wat er tot nu toe is gedaan op diagnostiek- en behandelgebied, welke gevolgen pijn voor uw leven heeft, op uw emoties, uw functioneren in het dagelijks leven, op uw relaties en uw slaap.
 2. Meer weten over uw eigen ideeën (of die van uw dierbaren) over de oorzaak van uw pijn en uw ideeën over uw toekomst.
 3. Hoe was het leven vóór de pijn? We gaan niet diep in op uw persoonlijke geschiedenis, maar het is wel belangrijk dat de psycholoog een beeld krijgt van uw voorgeschiedenis en van de omstandigheden waaronder uw pijn is begonnen en of er voor de pijn al sprake was van een sombere stemming of angst. 
 4. Zijn er nog meer zorgen of problemen los van de pijn?

Zo proberen we samen puzzelstukjes te vinden en op hun plek te leggen.

Als u nog in behandeling bent bij een fysiotherapeut dan leg ik daar graag contact mee. Soms is starten bij een fysiotherapeut die net als ik gespecialiseerd is in chronische pijn, raadzaam.

Deze zin is een herhaling van wat hierboven al is gezegd: We maken uw vicieuze cirkels zichtbaar zodat helder wordt wat u kunt veranderen. Samen bepalen we haalbare doelen   die de kwaliteit van uw leven verbeteren.

De start van iedere pijnbehandeling is pijneducatie. Dat is een uitgebreide uitleg over de werking van het pijnsysteem en zenuwstelsel, en welke rol uw brein daarbij speelt. Bij deze sessie wordt bij voorkeur uw dierbare(n) uitgenodigd. De pijneducatie brengt pijn, emoties, ideeën over pijn, wat u doet als u pijn heeft en de gevolgen ervan samen, zodat u beter begrijpt waardoor u er zo in vastloopt.

 • Cognitieve gedragstherapie: in stappen uw activiteiten uitbreiden met meer helpende gedachten
 • Acceptatietherapie: het accepteren dat pijn nu bij uw leven hoort is een hele klus
 • EMDR: verwerken van problemen die voortkomen uit trauma’s die verband houden met pijn.
 • E-health: online behandeling als aanvulling op de gesprekken, waarmee u thuis aan de slag gaat
 • Medicatie: sommige medicijnen die voor psychische klachten worden gebruikt zijn ook werkzaam bij pijn. We bespreken dit met uw huisarts of uw specialist.
 • (Medische) hypnose: vanuit een totaal andere perspectief naar uw pijn kijken en er mee aan de slag gaan

Wilt u zich eerst meer verdiepen en misschien zelf thuis aan de slag gaan dan vindt u hieronder lees- en kijktips:

Uitleg pijn op Youtube:

Uitleg en werkboeken (ook te leen in bibliotheek):

Bevrijd van pijn

Begrijp de pijn

Voor kinderen:

Nog verder invullen

Methoden om pijn te behandelen ontwikkelen zich voortdurend. Er wordt onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van Virtual Reality (VR) bij pijn (ook bij pijn als gevolg van operatieve ingrepen). De resultaten zijn tot nu toe positief. Wilt u met VR aan de slag? Dat kan bij Reducept [linkje]. Wij namen als early adaptors deel aan de ontwikkeling en implementatie van dit mooie VR programma in de praktijk. Dit programma combineert psychologische technieken met kennis van de neurofysiologische mechanismen die een rol spelen bij pijn.

Fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in aanhoudende pijn kunt u vinden op pijninbeweging.nl. Sommigen gebruiken VR.

Waarom een psycholoog als pijnbehandelaar?

De laatste decennia wordt pijn benaderd vanuit een biopsychosociaal perspectief. Dit houdt in dat…hier ontbreekt nog iets? de invloed van lichamelijke, psychologische en sociale factoren op pijn en de integrale aanpak daarvan. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de biopsychosociale aanpak de meeste effectieve manier is om klachten te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Deze aanpak doet de pijnpatiënt het meeste recht omdat pijn niet alleen een zaak van het lichaam is.

Emoties, gedachten, en sociale relaties spelen een belangrijke rol. Veel mensen zijn in vicieuze cirkels terecht gekomen waarin pijn, emoties, gedachten en gedrag elkaar versterken.

De pijnpsycholoog concentreert zich op de ontstane vicieuze cirkels. En helpt die te doorbreken om de kwaliteit van het leven te verbeteren: minder medicatie, minder pijn, minder beperkingen, terugkeer naar werk. Behandelaanpak is gericht op de persoon van de patiënt en daarom maatwerk.