Aan de slag met pijn

Misschien bezoekt u onze website omdat u zich wilt aanmelden met een pijnvraag. U bent van harte welkom. Bij pijn denken mensen niet zo snel aan een psycholoog als behandelaar. Toch kan dit u meer opleveren dan u denkt.

We leggen u hier graag uit hoe het pijntraject bij een pijnpsycholoog eruit ziet. Een voorwaarde voor pijnbehandeling in onze praktijk is dat u ruimte heeft om zich maximaal in te zetten om veranderingen een kans te geven en dat u ons toestemming geeft om indien nodig te overleggen met uw behandelaars.

We concentreren ons op vicieuze cirkels die zijn ontstaan toen de pijn aan bleef houden ondanks (medische) behandeling(en). De vicieuze cirkels willen we doorbreken om de kwaliteit van uw leven te verbeteren. Behandeldoelen zijn bijvoorbeeld: minder medicatie, minder pijn, minder beperkingen, uitbreiden van uw activiteiten, terug naar het werk, weer plezierige dingen doen.

Globaal zijn dit de stappen in de onderzoeksfase:

  1. In kaart brengen wat er tot nu toe is gedaan op diagnostiek- en behandelgebied, welke gevolgen pijn voor uw leven heeft, op uw emoties, uw functioneren in het dagelijks leven, op uw relaties en uw slaap.
  2. Meer weten over uw eigen ideeën (of die van uw dierbaren) over de oorzaak van uw pijn en uw ideeën over uw toekomst.
  3. Hoe was het leven vóór de pijn? We gaan niet diep in op uw persoonlijke geschiedenis, maar het is wel belangrijk dat de psycholoog een beeld krijgt van uw voorgeschiedenis en van de omstandigheden waaronder uw pijn is begonnen en of er voor de pijn al sprake was van een sombere stemming of angst.
  4. Zijn er nog meer zorgen of problemen los van de pijn?

Zo proberen we samen puzzelstukjes te vinden en op hun plek te leggen.

De start van iedere pijnbehandeling is pijneducatie. Dat is een uitgebreide uitleg over de werking van het pijnsysteem en zenuwstelsel, en welke rol uw brein daarbij speelt. Bij deze sessie wordt bij voorkeur uw dierbare(n) uitgenodigd. De pijneducatie brengt pijn, emoties, ideeën over pijn, wat u doet als u pijn heeft en de gevolgen ervan samen, zodat u beter begrijpt waardoor u er zo in vastloopt.

  • Cognitieve gedragstherapie: in stappen uw activiteiten uitbreiden met meer helpende gedachten
  • Acceptatietherapie: het accepteren dat pijn nu bij uw leven hoort is een hele klus
  • EMDR: verwerken van problemen die voortkomen uit trauma’s die verband houden met pijn.
  • E-health: online behandeling als aanvulling op de gesprekken, waarmee u thuis aan de slag gaat
  • Medicatie: sommige medicijnen die voor psychische klachten worden gebruikt zijn ook werkzaam bij pijn. We bespreken dit met uw huisarts of uw specialist.
  • (Medische) hypnose: vanuit een totaal andere perspectief naar uw pijn kijken en er mee aan de slag gaan

Als u nog in behandeling bent bij een fysiotherapeut dan legt uw behandelaar daar graag contact mee. Soms is het raadzaam om te starten bij een fysiotherapeut die ook gespecialiseerd is in chronische pijn.

Fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in aanhoudende pijn kunt u vinden op www.pijninbeweging.nl

Wilt u zich eerst meer verdiepen en misschien zelf thuis aan de slag gaan dan vindt u hieronder lees- en kijktips:

Uitleg pijn op Youtube:

Boeken

Boeken die op een begrijpelijke manier uitleggen hoe ons pijnsysteem werkt en wat je zelf kunt doen (vaak ook te leen bij de bibliotheek):

Bevrijd van pijn, Louis Zantema, 2021

Begrijp de pijn, Lorimer Mosely en David Butler, 2013

Pijn & het brein, Annemarie Fleming, 2016

Voor kinderen vanaf 10 jaar:

Het geheim van pijn, Floor van der Valk en Tamara van der Houwen, 

Mijn beschermende brein. Hoe je brein jou beschermt met pijn. Door Rumping en Van Bakkum, 2019

Nog meer informatie, steun en boeken kunt u vinden bij

Stichting Pijn-Hoop www.pijn-hoop.nl

Waarom een psycholoog als pijnbehandelaar?

De laatste decennia wordt pijn benaderd vanuit een biopsychosociaal perspectief. Het BPS model gaat ervan uit dat het pijnsysteem wordt beïnvloed door zowel biologische als psychologische en sociale factoren. Het is dus belangrijk om bij de pijndiagnostiek deze factoren te inventariseren. Interventies worden gericht op de factoren die pijn, het functioneren en kwaliteit van leven positief en negatief beïnvloeden. Chronische pijn vergt een integrale aanpak. 

Wilt u eerst graag overleggen of uw patiënt geschikt is voor een behandeling in onze praktijk? Dan zijn wij altijd bereikbaar voor overleg.

Kom in persoonlijk contact tijdens onze spreekuren

We staan u persoonlijk te woord op dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 tot 9.30 uur

Algemeen nummer: 

Voor spoedeisende klachten of vragen dient u contact te leggen met uw huisarts of (buiten kantoortijden) met Dokterswacht Friesland